Dagboek 1

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 1 Brieffe boekje
Van
H.W. vd Velde1
te
Ureterp den 21 januarij
1866

Sc
Schrijfboekje
tan
[H.. van..]


1. H.W. van der Velde is de dochter van Wietze Koops, Hendrika Wietzes van der Velde (1854-1945), die als meisje van 10 jaar oud dit op het omslag van het dagboekje van haar vader heeft geschreven.

Dagboek 2

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 2 H.W. vd Velde
Schrijfboekje
Van
H.W. van der Velde22. H.W. van der Velde is de dochter van Wietze Koops, Hendrika Wietzes van der Velde (1854-1945), die als meisje van 10 jaar oud dit op het omslag van het dagboekje van haar vader heeft geschreven.

Dagboek 3

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 3 A.A. Vorsterman van Oyen3
Te Gravenhage


3. Mogelijk Anthonie Abraham Vorsterman van Oyen
geboren: 6 augustus 1845 te Moergestel
overleden: ?
Biografie(ën) F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Werken (geen titels beschikbaar)
Uitgaven (geen titels beschikbaar)

 

Dagboek 4

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 4 Op den 12 maart 1831 uit getrokken als milliesjein naar Leeuwarden

13 Maart Heerenveen

de 14 naar Meppel

de 15 naar Zwol

den 16 naar Kampen en daar bij de Dupo4 der 18e Afd[eling Infanterie] geplaa[tst] en daar gemondeerd daar leid een brug over de ijzel van 723 voeten lengte

den 1 april van Kampen vertrokken naar Elburg

den 2 door Nunspeet tot Harderwijk

den 3 door Armeloo, Putten, Nieuwkerk tot Hoeverla[ken]

den 4 door Amersvoort tot de Bilt den 5 door Utregt, Jutvaas, Vrieswijk, de Vaart, Liksmond tot Meerkerk

den 6 door Arkel, Gorkum tot Werkendam

den 7 door Emmichoven5, Geertruidenberg tot de Made

den 8 door Wagenberg, Zevenbergsterhoek tot de Moerdijk

den 9 tot de Willemstad en daar overgegaan bij het rezerf Batteljon der 18e Afd[eling infanterie] 3 Komp[agnie] en daar de exercietsie geleerd

den 11 junnij van daar vertrokken door de Klundert tot Zevenbergen

den 12 do[or] [Ter]heiden, Oosterhout tot Dongen, Tilburg

den 13 naar Moer[gestel]

den 14 [...] vertrokken 's morgen[s] te 6 u[ur]4. Depot
5. Emmikhoven bij Almkerk

Dagboek 5

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 5 tot Oorschot en aldaar gekantonneerd en overgegaan de Flank[eurs] Comp[agnie]ie der 18e Afd[eling Infanterie] 2e Bataillon

den 21 van daar vertrokken door Oosterbeers, Middelbeers tot Westerbeers en daar gekantonneerd

den 30 van daar na Spoordong gekanton[neerd]

den 8 jullij 's morgens half een uur van daar vertrokken en om 11 uur morgens in de Kamp bij Rijen met 1200 man en daar 25 dagen gekampeerd

den 2de Augustus de's morgens te 4 uur opgerukt na Belgie en gepasseerd de dorpen Gilzen, Alphen, Poppel, Welle, de Rel6 en Ravels in het dorp de Rel te 1 1/2 uur de Attak begonnen en stormerhand in genomen om 4 uur s avonds opgehouden met vuren en s avonds ten 8 uur Ravels met de stormars in genomen met ons tweede Batt[aillon] tegen vijftien honder belzen die daar inspeksie in wit zouden maken daar hebben wij verscheiden [ge]blezeeden gekregen maar eenige do[den] des nagts om 12 uur door het ee[ ] [ba]tt[aillon afgelo[st] [ ] te rug getrok[ken]


---------

tot het dorp de Rel en aldaar gebievakkee[rd]

den 3 morgens gemaseerd om 6 uur om 6 1/2 uur op de heide boven Ravels gearieveerd om 8 uur begon daar het vuur met geschut op een bos daar de belgen in waren en in de de monding van een van hare stukken geschoten waar door het stuk kapot sprong en eenige Kanonniers het leven benam.

Vervolgens te 9 uur voortgerukt en in Oud Turnhout gebievakkeerd

den 4 vertrokken 's morgens om 6 uur en [1..] s avonds om 3 1/2 uur te Geel en dan gebillettieneerd7

den 5 vertrokken 's morg[ens] 5 uur door Eindhout en Veerle boven dit dorp halt gehouden en daar is onze Grootmajoor Teegelaar gedreseerd geworden door de Prins van Oranje met het Kruis of Willemsorde hetwelk wij voor Ravels verdiend hadden om 2 uur waren wij voor Diest gearrieveerd en om 6 uur door de stad getrokken en buiten dezelfde gebievakkeerd en een geweldigen regen dat het water de zundgaten van de geweren uit[liep]

den 7 augustus vertrokken 's morgens te 6 u[ur]6. 'Eel' bij Ravels of 'Riel' noordelijker bij Gilze
7. Wanneer het gros van de troepen aankwam kregen deze een "billet de logement", meestal per groep van een twaalftal soldaten. Op dit biljet stond het adres van het huis waar ze zouden logeren. De bewoner van het huis moest dit biljet bijhouden zodat hij naderhand aanspraak kon maken op een vergoeding per ondergebrachte soldaat

Dagboek 6

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 6 om 12 uur voor Sintruijen gearrieveerd om 2 [uur] in de stad getrokken en daar een paar uuren op de grote markt gelegen om 4 uur weer vertrokken tot Goorzen [?] en buiten dezelve gebievakkeerd.

Den 8ste vertrokken 's morgens om 6 uur gepasseerd het dorp Herks St. Lambert8 aldaar het gevecht begonnen daar hebben wij bij de honderd belgen gevangen. Veel wapens van hun vernietigd en de overige op de vlugt gejaagd naar Hasselt en om 7 1/2 uur terug getrokken op Kortenbosch en daar gebievakkeerd.

Den 9de vertrokken 's morgens om 4 1/2 uur en om 11 uur te St. Truijen gearrieveerd en aldaar rustdag gehouden.

Den 10 aug[ustus] vertrokk[en] 's morgens om 6 uur en in het dorp Hakkendoorn9 het Tierajeursvuur begonnen en met het geschut op de stad Tienen gevuurd en een huis even buiten de stad waarop stond Amacompagnie in brand geschoten

----

en hierop zijn de poorten der stad geopend en toen daar binnen getrokken vervolgens dezelfde doorgetrokken en buiten de Namerensche poort gebievakkeerd

Den 11 aug[ustus] vetrokken 's morgens om 7 uur met de heele 2e diviesie het 4, 5 en 6 regement Kavellerie te St. Jansweerd10 geattakkeerd door een bataillon belgen dezelfde spoedig verdreven en aldaar gebievakkeerd.

De 12 aug[ustus] vertrokken 's morgens om 5 uur ten 12 uur regt van de weg der stad Leuven en op de stad gebombardeerd des avonds ontstond het gevegt en wij hebben onze posietsie behouden eenige dooden en gekwets[ten] gekregen de vijand op de vlugt gejaag[d] op Mechgelen de wapenstilstand gesloten en boven Leuven op de IJzerberg gebievakkeerd

Den 13 aug[ustus] s avonds om 5 uur uit het bievak getrokken met de geheele tweede deviesie vervolgens d[oor] de stad Leuven getrokken waar het verwaaid heen lag de straten op [geb ]8. St. Lambrechts-Herk
9. Hakendover
10. Bij het dorpje Boutersem

Dagboek 7

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 7 Veel doode paarden en ook nog doode mensen en toen een uur aan deze kant de stad gebievakkeerd.

Den 14 aug[ustus] vertrokken 's m[orgens] om 6 uur en om een uur te Hakendoor en daar gebillettieneerd

Den 15 vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur 11 1/2 uur te St Truijen en daar gebillettineerd

Den 16 vertr[okken] 's m[orgens] om 5 1/2 uur om 8 1/2 uur te s avonds te Alken en daar [ge]bilettieneerd

Den 17 vertr[okken] 's m[orgens] 6 uur om 12 uur te Zonnenhoven11 en daar gebilettieneerd

Den 18 aug[ustus] vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 12 uur smiddags te Kleinbruggel[?] en daar gebilettieneerd

Den 19 vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 11 1/2 uur te Reithoven12 en daar gebilettieneerd = in Hoorbr[aken?]

Den 20 aug[ustus] vertr[okken] s m[orgens] om 8 1/2 uur om 9 1/2 uur te Steenzel gearrieveerd en aldaar gecantonneerd

Den 8 sept[ember] vertr[okken] 's m[orgens] om 7 uur om 11 uur te Luiksgesstel en daar gekantonneerd

Den 25 october vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur om 2 uur te Zon en daar gekanton[neerd]

Den 20 December met Klien Verlof

----

gegaan voor veertien dagen en gepasseerd door s Hertogenbos, Gorkum, Utregt, Amsterdam, Harlingen, Leeuwarden en den 23 te Rottevalle

Den 28e weer vertr[okken] na Dokkum

Den 29 naar Harlingen

de 30 Amsterdam

den 31 Vianen

den 1 january 1832 tot Engele [?]

Den 2 tot Zon Noor[d]brabant gekantonneerd

Den 12 januarij vertr[okken] 's m[orgens] om 8 uur om 1 uur te Helvoo[rt] gekantonneerd

Den 31 maart vertr[okken] 's m[orgens] om 4 uur om 10 uur te Moergesstel en daar gakantonneerd

Den 27 april vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 1 uur te Sintoedenrode en daar gekantonneerd

Den 19 mei vertr[okken] 's m[orgens] om 5 uur om 4 uren s avonds te Westerhoven en daar gekantonneerd

Den 15 junnij vertr[okken] 's m[orgens] om 5 ure om 12 uur middags te Bladel en gekantonneerd

Den 13 jully het metalen kruis ontvangen

Den 17den jully vertr[okken] 's m[orgens]11. Zonhoven boven Hasselt
12. Riethoven

Dagboek 8

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 8 om 5 uur om 3 uur te Zomeren en daar gekantonneerd

Den 9 aug[ustus] ver[trokken] 's m[orgens] om 5 uur om 2 uur te Woenzel een nag[t] in kwartier

Den 10 aug[ustus] vertrokken 's m[orgens] om 4 uur om Oosterwijk

Den 11 aug[ustus] vertr[okken] 's m[orgens] om 4 uur om 11 uur in de Kamp bij Rijen en daar 33 dagen gekampeerd met 1100 man

Den 13 sept[ember] vertr[okken] 's m[orgens] om 6 uur om 2 uur te Ooirschot

Den 14 naar Eindhoven

Den 15 naar Buddel en daar gekantonneerd daar stonden de belzen 5 minutten van mijn kwa[r]tier daar hadden wij 17 wagten

Den 11 oxto[ber] vertrokken naar Zomeren en daar gekantonneerd daar heb ik 14 [k]wa[...] gehad

Den 15 january 1833: vertr[okken] naar Valkenswaard en daar gekanton[neerd]

Den 7 maart met verlof voor 3 weken naar Vriesland den 9 in de Kniepe den 12 te Rottevalle

Den 24e vertrokken over de Lemmer Amsterdam Utregt Gorkum Uudenhout en den 27 maart

----

te Heeze in Noordbraband en daar gekantonneerd

Den 9 mei vertrokken naar Helmont en daar gekantonneerd

Den 20 junny vertrokken door Mild

Den 21 tot Nolde

Den 23 met onbepaald verlof gegaan naar Vriesland

Den 29 november 1834 weer opgeroepen en vertrokken naar de Kniepe

De 2 december vertr[okken] door Schoot, Wolfvega, [de] Blesse tot Wanneperveen

Den 3 tot [2 uur?] Kampen en daar de wapens ingeleverd bij de 18 Afd[eling Infanterie] Dupo13

Den 9 december van Kampen naar Zwolle

den 10 naar Meppel

Den 11 naar Dwingeloo

den 12 naar Assen

Den 13 naar Groningen en daar overgegaan bij de depot der 8 Afd[eling Infanterie] 2[e] Comp[agnie] en daar nieuwe wapens ontvangen

Den 27 december vertr[okken] na[ar] Assen

den 28 op [leen?]

Den 29 Meppel

de 30 Zwol

den 31 op Olst

Den 1 januarij 1835 op Dieren

de 2 door Welp Elst tot Nijmegen in Garnizoen en overgegaan bij het 2[e] Battaillon13. Depôt

Dagboek 9

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 9 2 Compie

Den 20 mei in Nijmegen int hospietaal

Den 11 junij uit het hospietaal [te N (ijmegen?)] 6 maand en 21 dagen

Den 2e julij vertrokken naar Hees14 De Graaf15 De Reek tot Schaik

Den 25 door Hertogenbos tot Vugt

Den 26 door Helvoort Tilburg tot de Kamp bij Rijen en daar 34 dagen gekampeerd

Den 29ste aug[ustus[ vertrokken door Rijen Dongen Ketsheuvel Sprang tot Waalwijk en daar 32 dagen gekantonneerd

Den 1 october van Waalwijk vertrokken door Kapelle Wasbeek Raamsdonk tot Geetruidenberg en daar 25 dagen int garnezoen

Gewandelt naar De Made Den Hout Zevenberge Raamsdonksveer Drimmel en Wagenberg

Den 26 october vertr[okken] naar Wagenberg en daar een maand gekantonneerd

Den 26 november vetr[okken] door Terheiden naar Breda en daar in garnezoen

Den 1 februarij

----

1836 van Breda vetr[okken] door Teteringen Oosterhoudt tot Emmichoven en daar 15 dagen gekantonneerd

Den 16 februarij vertr[okken] door Almkerk Andel tot Veen en en daar veertien dagen gekantonneerd

Den 2 maart vertrokken weer naar Breda

Den 9 aug[ustus] vertrokken na den kamp bij Rijen en daar 31 dagen gekampeerd

Den 10 sept[ember] vertrokken naar Breda

den 16 october van Breda door Teteringen Oosterhout Raamsdonk Emmichoven tot Gorcum

den 17 door Arkel Meerkerk Liksmond Vrieswijk De Vaart Jutvaas tot utrecht

Den 18: door Den Bilt tot Amersvoort

Den 19 Nieuwkerk tot Speul en daar den 20 rus[t]dag gehouden

Den 21 door Leuven en Nunspeet Elspeet Elburg tot Zwolle

Den 22 door Staphorst en Rooveen tot Mep14. Heesch
15. Grave

Dagboek 10

Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 10 Meppel

Den 23 tot Diever

Den 24 door de Smilde tot Assen

Den 25 langs de punt tot Groningen en daar de wapens ingeleverd

Den 26 's morgens om 10 uur de afrekening en onbepaald gekregen en vertrokken door Hoogkerk, Midwolde, Tolbert, Nijbert, Nuis, Maarem, Opeinde, Surhuisterven en om 8 1/2/ uur te Rottevalle.