Wietze Koops van der Velde trouwde op 2 april 1842 met Elizabeth Jans Wibbelink. Haar voorouders waren afkomstig uit Bathmen (bij Deventer), waar ook haar vader Jan Wibbelink in 1776 geboren was. Rond 1810 vestigde hij zich als timmerman in Drachten. Wietze Koops en Elizabeth Jans kregen samen negen kinderen. Opmerkelijk is dat drie van deze kinderen trouwden met een zoon of dochter van de overburen in Ureterp, de kastelein/schilder Jurjen Klazes Keuning en Attje Steffens van der Vee.

Ik heb geprobeerd alle nakomelingen van Wietze Koops van der Velde in kaart te brengen. Dat zijn er veel, bijna 400 in 8 generaties: Klik hier voor een overzicht van de eerste vier generaties.

Onder die nakomelingen zijn een aantal opvallende personen:

Rinze van der Velde (1856-1940) Rinze van der Velde (1856-1940, 2e generatie) was uitgever-boekhandelaar in Leeuwarden. Boekhandel Van der Velde op de Nieuwestad bestaat inmiddels meer dan 115 jaar.
Marten Klasema (1912-1974) ir. Marten Klasema (1912-1974, 4e generatie) nam als atleet deel aan de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. In 1938 kwam hij in dienst van de Dienst Zuiderzeewerken, waar hij in 1967 benoemd werd als directeur.
Meer informatie op Wikipedia.
Riemer van der Velde Riemer van der Velde (1940, 5e generatie) gaf samen met zijn vader en zijn broer leiding aan een horeca-groothandel in Bakkeveen, maar werd vooral bekend als voorzitter van SC Heerenveen (van 1983 tot 2006).
Meer informatie op Wikipedia.