Brief uit Willemstad

In het familiearchief Eelkema wat met toegangsnummer 332-14 bewaard wordt in Tresoar, het archief van Friesland, is als inventarisnummer 8 beschreven een "Brief van de infanterist W. van der Velde uit Willemstad aan zijn ouders, waarin hij verslag doet van zijn mars naar en verblijf in de vestingstad, 1831". Voor zover mij bekend is dit de enige brief die van Wietze Koops bewaard is gebleven. Hieronder volgt een transcriptie van wat hij aan zijn ouders schrijft.

Brief uit Willemstad, 10 april 1831

Willemstad den 10 April 1831

Waarde Vader en Moeder ik laat Ue weten
dat ik nog gezond ben en hoop van Ue het
zelfde. Wij zijn [vrij.?]1 de 9 April in Willemstad
gekomen. Wij hebben negen dagen maseerd en ik
ben goed overgekomen gezond en vris. Ik heb
mijn Ranzel maar een maal op de wagen
gehad om dat mij de de[!] voeten wat zeer deden
maar het was niet slim. Ik heb ook bij Jelke Gerrits2
geweest te Amersvoort hij was nog goed in order.
In het reizen hebben wij het goed, daags een uur of
3 4 5 6 ten langsten maseeren. Wij zijn nog jong
en zwak wij kunnen daags niet ver maseeren.
Wij hebben nog al wat nieuws gezien: stoomboorten
kannonniersboorten steden en dorpen als Elburg een nagt3
Nunspeet Harderwijk Armelo Putten Nieuwkerk
Hoeverland4 Amersvoort ‘t Bilt Utregt Jutvaas
Vrieswijk5 de Vaart Vianen Liksmond6 Merkerk7 Arkel
Gorkum Werkendam Emmego8 Geertruidensberg
Made Wagenberg Zevenbergsterhoek Moerdijk

 

 

 

Brief uit Willemstad, 10 april 1831 [2]
Willemstad. In die steden hebben wij geweest dat
moet gij nu wel onthouden. Gij moet mij ook eens
schrijven wie van de schutters thuis komen zijn en waar
Anders Feitzes9 is en de groetenis aan Wander en Jiskjen10
en Antje aan Hilke en Grietje11 en ik wens haar veel geluk
in haar Huwelijk. Gij moet vooral uw best doen om mij
vrij te krijgen zoo gij ook wel doen zult verwagt ik
want ik wil hier gaarne weer weg. Ik hoop u in gezond
nog weder te vinden. Hier leid veel volk in deze kleine
Stad, veel schutters en landmalietje12. Hier leggen veel
stukken geschut en kogels als aardappelbulten. Hier
leggen wel vijftien hondert man wel negenhondert
man schutters en dan wij met groot driehondert man
en dan kanonniers. Wij hebben eerst groene erften geeeten
en die hebben mij zoo goed gesmaakt, ik heb nog niet eenmaal zoo
lekker onder dienst geeeten. Wij hebben Zondag te half elf
naar de kerk geweest, allen zoldaaten en schutters en anders
geen volk in die kerk. Ik en Johannes Pieters zijn
nog kameraads. Wij zijn nu beide bij de 2. kompanie
[Zo?] als gij nu schrijft zoo schrijf aan de 3 kompanie
18 afdeeling infantrie. De groetenis aan Koop en Trijntje13,
Geert en Loltje14, O en D15, RF16, JJ17, GG18, Antje19, Feitze20, Baauwkje21
Rindert Koops22 aan alle vrienden en bekenden
En vooral aan djoeukemoei23

Zijt van mij gegroet WvdVelde


 1. De brief is geschreven op 10 april 1831, dat was een zondag. De aankomst was dus op zaterdag (en niet vrijdag) 9 april.
 2. Misschien Jelke Gerrits, geboren 19 april 1811, zoon van Gerrit Jelkes (van der Valle) en Wytske Sipkes? Jelke Gerrits van der Valle is 9 april 1838 in Achtkarspelen getrouwd met Neeltje Willems Kramer.
 3. Volgens het dagboek was Wietse Koops in de nacht van 1 op 2 april 1831 in Elburg.
 4. Hoevelaken?
 5. Vreeswijk
 6. Lexmond
 7. Meerkerk
 8. Emmikhoven
 9. Andries Feitzes van der Velde, overleden 1 augustus 1839, 35 jaar oud. Zoon van Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries. Andries Feitzes is een neef van Wietse Koops.
 10. Warner Petrus de Boer en Jiskjen Reinders van der Lei, 21 mei 1831 in Smallingerland getrouwd.
 11. Hylke Teyes Benedictus en Grietje Oenes Bakker? Zij zijn getrouwd op 14 mei 1831 in Tietjerksteradeel. Op 19 augustus 1839 werd de echtscheidingsakte van Hylke en Grietje ingeschreven.
 12. Landmilitie?
 13. Koop Roels van der Velde en Trijntje Geerts van der Lei, de ouders van Wietze Koops.
 14. Geert Koops van der Velde en Loltje Teijes Benedictus, broer en schoonzus van Wietze Koops.
 15. Oene Koops van der Velde en Dieuwke Wiegers Postma, broer en schoonzus van Wietze Koops.
 16. Roel Koops van der Velde en Freerkjen Martens van Velden, broer en schoonzus van Wietze Koops.
 17. Jan Koops van der Velde en Jeltje Hendriks Meijer, broer en schoonzus van Wietze Koops.
 18. Grietje Koops van der Velde en Gjalt Reitzes Bloembergen, zuster en zwager van Wietze Koops.
 19. Antje Koops van der Velde, zuster van Wietze Koops.
 20. Feitze Koops van der Velde, broer van Wietze Koops.
 21. Baukje Koops van der Velde, zuster van Wietze Koops.
 22. Rindert Koops van der Velde, broer van Wietze Koops.
 23. tante Dieuwke???